Sunday, April 15, 2012

Kuantiti Fizik

Pengertian Kuantiti Fizik
  • Kuantiti fizik ialah kuantiti boleh diukur.
  • Contohnya ialah suhu, tekanan, halaju dan sebagainya.
  • Kuantiti fizik terbahagi dua jenis iaitu kuantiti fizik asas dan kuantiti fizik terbitan.

Kuantiti Fizik Asas
  • Kuantiti fizik asas ialah kuantiti fizik yang tidak dapat ditakrifkan (diterbitkan) dalam sebutan kuantiti -kuantiti fizik yang lain atau tidak dapat diperolehi daripada gabungan dua  kuantiti fizik yang lain.
  • Terdapat lima kuantiti fizik asas seperti disenaraikan dalam jadual berikut:-
Kuantiti
asas
Simbol
Unit
asas
Simbol
Unit
Contoh
Alat

Panjang

Jisim


Masa


Suhu
Arus
Elektrik
Kuantiti Fizik Terbitan
  •  Kuantiti  Fizik terbitan ialah kuantiti fizik yang boleh diterbitkan daripada kuantiti-kuantiti asas melalui operasi darab atau bahagi atau kedua-duanya.
  •  Di antara contoh-contoh kuantiti fizik terbitan adalah seperti berikut:-
Kuantiti
Terbitan
Simbol
Dalam sebutan
Kuantiti
Asas
Unit
terbitan
Simbol
Unit
Terbitan
Luas


Halaju

Ketumpatan


No comments:

Post a Comment